Top

Yönetim Kurulu Üyesi

Sina Sakman

30 Eylül 1996 doğumlu psikolog/aktif yurttaş.Toplum yararına gönüllü çalışmalara 16 yaşında bir lise öğrencisiyken başladı. Bununla birlikte Kanserli Çocuklara Umut Vakfı(KAÇUV), Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu(TPÖÇG),TOÇEV, LÖSEV,KIZILAY gibi sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlenmelerinde gönüllülük deneyimleri oldu. Toplumsal konularda hümanist bir bakış açısı ile yaşantısına devam eden Sina Sakman hak temelli çalışmalarda gönüllülük,eğitmenlik,koordinatörlük ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 2019 yılında mezun olmuştur. 

2017 yılında Bir Küçük Mucize Mucize Topluluğuna katılmıştır. Eğitim Koordinatörlüğü organizasyon birimlerini oluşturmuş ve koordinasyonunu sağlamıştır. 2019 yılında Bir Küçük Mucize’nin dernekleşme süreci ile birlikte Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi görevine seçilmiştir. Dernek gönüllülerinin gelişimi ve oryantasyon süreçleri kapsamında sosyal iletişim becerileri konularında çalışmalar düzenlemiş, gönüllülük bilincini artırmaya yönelik eğitimler vermiştir. Fırsat eşitsizliğinin hakim olduğu bölgelerdeki aileler ve çocuklara yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddetsiz iletişim, psiko-cinsel gelişim, sosyal uyum ve sivil topluma entegrasyon gibi hak temelli çalışma konularında eğitimler düzenlemiş ve vermiştir. 

Eğitimine Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisansı programında devam etmektedir. Bireysel olarak mesleki ve insan hakları konularında çalışmalar gerçekleştirmektedir.

30 Eylül 1996 doğumlu psikolog/aktif yurttaş.Toplum yararına gönüllü çalışmalara 16 yaşında bir lise öğrencisiyken başladı. Bununla birlikte Kanserli Çocuklara Umut Vakfı(KAÇUV), Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu(TPÖÇG),TOÇEV, LÖSEV,KIZILAY gibi sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlenmelerinde gönüllülük deneyimleri oldu. Toplumsal konularda hümanist bir bakış açısı ile yaşantısına devam eden Sina Sakman hak temelli çalışmalarda gönüllülük,eğitmenlik,koordinatörlük ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 2019 yılında mezun olmuştur. 

2017 yılında Bir Küçük Mucize Mucize Topluluğuna katılmıştır. Eğitim Koordinatörlüğü organizasyon birimlerini oluşturmuş ve koordinasyonunu sağlamıştır. 2019 yılında Bir Küçük Mucize’nin dernekleşme süreci ile birlikte Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi görevine seçilmiştir. Dernek gönüllülerinin gelişimi ve oryantasyon süreçleri kapsamında sosyal iletişim becerileri konularında çalışmalar düzenlemiş, gönüllülük bilincini artırmaya yönelik eğitimler vermiştir. Fırsat eşitsizliğinin hakim olduğu bölgelerdeki aileler ve çocuklara yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddetsiz iletişim, psiko-cinsel gelişim, sosyal uyum ve sivil topluma entegrasyon gibi hak temelli çalışma konularında eğitimler düzenlemiş ve vermiştir. 

Eğitimine Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisansı programında devam etmektedir. Bireysel olarak mesleki ve insan hakları konularında çalışmalar gerçekleştirmektedir.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram